Impresum a VOP

Schrack Seconet AG

Prevádzkovateľ tejto webovej stránky

Názov spoločnosti: Schrack Seconet AG
Právna forma: Akciová spoločnosť
Rok založenia: 1994
Sídlo spoločnosti:Eibesbrunnergasse 18, 1120 Viedeň, Rakúsko
Obchodný register: FN 123356g, Obchodný súd vo Viedni
Miesto súdu: Viedeň
Číslo UID: ATU37395207

Podnikový účel: Spoločnosť Schrack Seconet AG je rakúska priemyselná spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti požiarnych poplachových, komunikačných a bezpečnostných systémov a predáva svoje výrobky po celom svete.Spoločnosť je zodpovedná za celú koncepciu, vývoj a implementáciu produktov a riešení.
Členstvo v organizácii obchodnej komory: Člen obchodnej komory
Platné právne predpisy a prístup k nim – Obchodné predpisy pozri www.ris.bka.gv.at
Dozorný orgán / živnostenský úrad: Magistrát mesta Viedeň, Úrad mestskej časti XII.okrsku
Informácie o riešení sporov online: Spotrebitelia majú možnosť podať sťažnosť na platformu EÚ na riešenie sporov online: ec.europa.eu/odr. Prípadné sťažnosti môžete zaslať aj na e-mailovú adresu uvedenú nižšie.

Nariadenie o povinnosti balenia podľa vyhlášky o obaloch 2014
Všetky komerčné a domáce obaly všetkých tarifných kategórií podľa vyhlášky o obaloch z roku 2014, od 1.1. 2020 odpadajú na základe licencie č. 3359 s vyňatím Bonus Holsystem.

Kontaktné údaje

Telefón: +43 50 857
Fax: +43 50 857-1010
e-mail: office@schrack-seconet.com

Ďalšie informácie

Predstavenstvo
Ing. Wolfgang Kern

Koncepcia, návrh a technická realizácia

hiroki digital gmbh
www.hiro.ki/digital

vorauerfriends communications gmbh
www.vorauerfriends.com

Fotografie a retuš

EOS Werbefotografie
www.eos-fotografie.at

herfert & herfert
www.fotoherfert.at

Thomas Topf
www.thomastopf.com

Thomas Smetana Photography
www.smetana.at

S cieľom uľahčiť priebeh čítania sa nepoužíva rodovo špecifické znenie. Pokiaľ sa na našej webovej stránke používajú osobné výrazy, zahŕňajú obe pohlavia rovnako.

SK