Allmänna affärsvillkor

Schrack Seconet AG

Ägare av denna webbplats

Företagsnamn: Schrack Seconet AG
Rättslig form: Aktiebolag
Etableringsår: 1994
Huvudkontor: Eibesbrunnergasse 18, 1120 Wien, Österrike
Handels- och bolagsregister: FN 123356g, Handelsgericht Wien
Jurisdiktionsort: Wien
UID-nummer: ATU37395207

Bolagets verksamhet: Schrack Seconet AG är ett österrikiskt industriföretag som är verksamt inom områdena branddetektions-, kommunikations- och säkerhetssystem och som säljer sina produkter världen över. Företaget står som ansvarigt för att ta fram, utveckla och realisera produkter och lösningar. 
Medlemskap i Handelskammare: Medlem i Handelskammare 
Tillämplig lagstiftning och åtkomst till denna – Handelsregler, se www.ris.bka.gv.at
Tillsynsmyndighet/handelsmyndighet: Magistrat der Stadt Wien, Magistratisches Bezirksamt des XII. Bezirks
Uppgifter om tvistlösning på nätet: Konsumenter har möjligheten att registrera klagomål på den Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning: ec.europa.eu/odr. Eventuella klagomål kan även riktas till nedan angivna e-postadress:

Reglering av förpackningsskyldighet enligt VerpackVO 2014
Samtliga handels- och hushållsförpackningar i alla tariffkategorier enligt förpackningsordning 2014 lyder sedan 1 januari 2020 under licensnummer 3359 hos Bonus Holsystem.

Kontaktdata

Telefon: +43 50 857
Fax: +43 50 857-1010
E-post: office@schrack-seconet.com

Mer information

Styrelse
Ing. Wolfgang Kern

Koncept, design och teknisk implementering

hiroki digital gmbh
www.hiro.ki/digital

vorauerfriends communications gmbh
www.vorauerfriends.com

Foton och retuschering

EOS Werbefotografie
www.eos-fotografie.at

herfert & herfert
www.fotoherfert.at

Thomas Topf
www.thomastopf.com

Thomas Smetana Photography
www.smetana.at

För att underlätta läsningen av texten tar vi avstånd från en könsbunden formulering. Om personrelaterade uttryck används på vår webbplats omfattar dessa båda män och kvinnor.

SV