Integritetspolicy

Enligt DSGVO och TKG 2003

Senast uppdaterad: januari 2022

 
1. Allmänt

Vi är glada över att du besöker vår webbplats och är intresserad av Schrack Seconet AG:s tjänster. Vi är angelägna om att skydda dina personuppgifter. Vi behandlar dina uppgifter uteslutande i enlighet med gällande bestämmelser (DSGVO, TKG 2003). I denna integritetspolicy informerar vi dig om de viktigaste aspekterna av databehandlingen inom ramarna för vår webbplats samt om dina rättigheter.

2. Vad är personuppgifter?

Som personuppgifter räknas all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (så kallad ”berörd person”).

3. Vilka uppgifter samlas in om besökare och användare av vår webbplats och hur behandlas de?

Vid användning av vår webbplats
När du besöker vår webbplats skickar din webbläsare tekniskt villkorliga uppgifter, som kontrolleras automatiskt av vår webbserver (serverlogg/loggfil). Webbservern drivs på uppdrag av oss av en värddator i den Europeiska unionen. Registrerade uppgifter omfattar framför allt:

  • Identifiering av webbläsare
  • Datum och tid då vår webbplats besöktes
  • IP-adress som sidan levererades till
  • Adressen till internetsidan varifrån du dirigerades till vår webbplats
  • De webbsidor som du har besökt hos oss

Serverloggen använder vi enbart för att säkerställa webbserverns vederbörliga drift (felsökning, uppklarande av missbruk, försvar mot angreppsförsök). Bara värden har åtkomst till serverloggen och då enbart vid konkret anledning. Serverloggar som är äldre än sex månader raderas automatiskt.

Kontakt
När du kontaktar oss via formuläret på webbplatsen eller via e-post lagras dina uppgifter i sex månader för att vi ska kunna behandla din förfrågan och i händelse av följdfrågor. Dessa uppgifter överlämnar vi inte till tredje part utan ditt samtycke.

Via vår webbportal kan du söka lediga tjänster och skicka en intresseanmälan. Vi uppmanar dig att bara skicka de uppgifter som vi behöver för att kunna erbjuda våra tjänster.

Via inloggningsområdet får kunder eller partner extern åtkomst till utvalda uppgifter och program. En förutsättning för detta är att vi har anpassat och låst upp denna åtkomst för dig.

Vi förbehåller oss rätten att använda och lagra de angivna uppgifterna vidare av rättsliga skäl eller på order av en myndighet eller domstol.

Kakor
Vår webbplats använder så kallade kakor. Kakor är små textfiler som lagras på din terminal med hjälp av din webbläsare. De orsakar inga skador på enheten.

Vi använder kakor för att underlätta din användning av vår webbplats och anpassa den efter dina behov samt för att visa relevanta annonser. Några kakor lagras på din terminal tills du raderar dem. De gör att vi kan känna igen dig nästa gång du besöker vår webbplats.

Första gången du besöker vår webbplats visas en banner, där vi ber om ditt samtycke till att använda kakor på webbplatsen. Du ger oss ditt samtycke att lagra kakor på din enhet genom att klicka på ”Jag samtycker” varefter bannern inte kommer att visas igen. Efteråt, eller om du tar bort kakorna, kommer bannern att visas igen nästa gång du besöker vår webbplats för att få ditt samtycke på nytt.

Du har möjlighet att ställa in din webbläsare så att kakor inte lagras och/eller att du när som helst kan radera dem via din webbläsare. Detta kan dock leda till begränsade funktioner eller minskad användarvänlighet på vår webbplats.

Extern videolösning
På webbsidan integreras videor via den externa leverantören YouTube, LLC. Från vår sida placeras inga kakor i detta sammanhang, men leverantören kan lagra kakor på din enhet om du spelar upp en video därifrån.

Mer information om YouTube hittar du i YouTubes villkor för databehandling och i YouTubes integritetspolicy.

 

Webbanalys/utvärderingsverktyg

Den här webbplatsen använder webbanalystjänsten Matomo med öppen källkod. När du besöker vår webbplats överför din webbläsare information om din användning av denna webbplats (t.ex. hänvisningsadressen, sidor som besökts på vår webbplats, webbläsaren du använder, dina språkinställningar, operativsystemet du använder eller din skärmupplösning) till vår webbserver i ett EU-land. IP-adressen anonymiseras före lagring och inga cookies lagras i din webbläsare. Informationen om användningen av denna webbplats används av oss för att optimera vår webbplats och våra tjänster samt vår annonsering. Det kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Du kan när som helst förhindra insamling och behandling av data av oss genom att välja bort det nedan eller genom att använda inställningen "Spåra inte" i din webbläsare.

Nyhetsbrev
Via vår webbplats har du möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev. På grundval av ditt samtycke till att få nyhetsbrevet använder vi dina personuppgifter (e-postadress, tilltal, titel, namn, språk, företag, företagsadress, telefonnummer) för att skicka ut våra nyhetsbrev.

Om du har registrerat dig för nyhetsbrevet skickar vi dig ett bekräftelsemeddelande med en länk som du klickar på för att bekräfta prenumerationen.

Du kan när som helst säga upp din prenumeration på nyhetsbrevet. Det gör du genom att skicka ett meddelande med texten ”UNSUBSCRIBE” i ämnesraden till följande e-postadress: newsletter@schrack-seconet.com. Vi tar då genast bort dina uppgifter i samband med utskicket nyhetsbrev.

Användning av externa länkar
På vår webbplats kan det finnas länkar till andra webbplatser – inte förknippade med oss – som använder sig av kakor på sina sidor. Vi erbjuder även länkar till sociala nätverk (såsom YouTube). När du har klickat på länken har vi inte något inflytande över hur tredje part samlar in, lagrar och bearbetar eventuellt direkt överförda uppgifter eftersom denna tredje parts beteende av naturliga skäl ligger utanför vår kontroll. Vi ansvarar inte för tredje parts bearbetning av sådana uppgifter. Läs mer om vilka uppgifter som samlas in och om hur dessa bearbetas och används i tredje parts dataskyddsbestämmelser samt vilka inställningar du kan göra för att skydda ditt privatliv (till exempel YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/).

4. För vilka ändamål samlar vi in dina uppgifter och bearbetar dem?

Insamlade data (åtkomstdata) som samlats in under användningen av vår webbplats behandlas endast för statistiska utvärderingar för driften av webbplatsen (drift, säkerhet, optimering) på grundval av vårt berättigade legitima intresse.

Uppgifter som du lämnar vid kontaktförfrågningar och ansökningar bearbetar vi för att kunna besvara din förfrågan och eventuella följdfrågor.

Ytterligare bearbetning av dina personuppgifter sker enbart med ditt samtycke.

5. Vidareförmedlas dina uppgifter till tredje part?

För många funktioner på vår webbplats använder vi entreprenörer med vilka vi har ingått vederbörliga överenskommelser enligt art. 28 DSGVO. I särskilda fall är vi av rättsliga skäl skyldiga att överlämna uppgifter till en statlig myndighet eller domstol. Utöver detta förmedlar vi inga uppgifter till tredje part, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till detta.

6. Hur säkra är dina uppgifter hos oss?

Vi gör vårt bästa för att kunna garantera säkerheten under ditt besök på vår webbplats. Våra IT-systems säkerhet motsvarar därmed den allra senaste tekniken. För att garantera att webbplatsen verkligen tillhör Schrack Seconet AG använder vi en krypteringsalgoritm när webbplatsen öppnas.

7. Ändringar i integritetspolicyn

Ändringar i denna integritetspolicy kan ibland vara nödvändiga, till exempel på grund av vidareutveckling av webbplatsen eller av rättsliga skäl. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i integritetspolicyn. Därför rekommenderar vi att du regelbunder läser igenom denna integritetspolicy.

8. Vilka rättigheter har jag som fysisk person?

Av princip har du rätt att få information om, korrigera, radera, inskränka, överföra, upphäva och invända mot behandlingen av dina uppgifter. För att förhindra missbruk förbehåller vi oss rätten att besvara sådana personliga förfrågningar enbart i skrift och vid behov efterfråga en identitetshandling (kopia av pass eller ID-kort) från dig.

Om du har gett ditt samtycke till att vi använder dina uppgifter (till exempel via kontaktformulär, nyhetsbrevformulär eller ansökningsformulär) kan du när som helst återkalla detta. Då raderar vi dina uppgifter, så länge detta inte står i strid med rättsliga krav. I detta fall spärrar vi dina uppgifter så att de enbart kan användas för rättsligt nödvändiga ändamål.

Om du tror att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen eller att dina dataskyddsrättsliga rättigheter på annat sätt kränks kan du lämna in ett klagomål till rätt tillsynsmyndighet. I Sverige är detta Datainspektionen.

Du kan kontakta oss med hjälp av följande kontaktuppgifter:
Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18
1120 Wien, Österrike
Telefonnummer: +43 50 857
E-post: office@schrack-seconet.com

Du kan kontakta vårt dataskyddskontor på:
Schrack Seconet AG
zH Datenschutzkoordinationsstelle
Eibesbrunnergasse 18
1120 Wien, Österrike
Telefonnummer: +43 50 857
E-post: datenschutz@schrack-seconet.com

Matomo Opt-Out

Friskrivningsklausul

Schrack Seconet AG ansvarar inte för användningen av den besökta internetplattformen på webbadressen www.schrack-seconet.com och de därmed förknippade tjänsterna:

1. Webbplatsens innehåll

Schrack Seconet AG garanterar inte aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den tillhandahållna informationen. Begäran om ersättning från Schrack Seconet AG på grund av materiell eller immateriell skada orsakad av användning eller icke-användning av den tillhandahållna informationen eller användning av felaktig och ofullständig information är i allmänhet utesluten, såvida det inte kan bevisas att Schrack Seconet AG agerade med uppsåt eller grov vårdslöshet. Alla erbjudanden är utan förbindelse och utan köptvång. Schrack Seconet AG förbehåller sig uttryckligen rätten att utan varsel ändra, utöka, radera eller tillfälligt eller permanent upphöra med publiceringen av delar av webbplatsen eller det totala utbudet.

2. Hänvisningar och länkar

När det gäller direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser (”hyperlänkar”) som ligger utanför Schrack Seconet AG:s ansvarsområde träder ansvar endast i kraft om Schrack Seconet AG är medvetet om innehållet och det är tekniskt möjligt och rimligt för Schrack Seconet AG att förhindra användning i händelse av olagligt innehåll. Schrack Seconet AG förklarar härmed uttryckligen att vid den tidpunkt då länkarna skapades kunde inget olagligt innehåll upptäckas på de länkade sidorna. Schrack Seconet AG har inget som helst inflytande på nuvarande och framtida design, innehåll eller upphovsmannaskap för de länkade/hänvisade sidorna. Därför tar Schrack Seconet AG härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade/hänvisade sidor som har ändrats efter att länken skapades. Detta gäller för alla länkar och hänvisningar som finns på Schrack Seconet AG:s webbplats samt för tredje parts inlägg i gästböcker, diskussionsforum och e-postlistor som upprättats av Schrack Seconet AG. Leverantören av sidan som länken hänvisar till ansvarar för olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll, och i synnerhet för skador till följd av användning eller icke-användning av information som presenteras på detta sätt, och inte den person som bara hänvisar till respektive publikation via länkar.

3. Upphovsrätt och varumärkesskydd

Schrack Seconet AG anstränger sig för att beakta upphovsrätten till grafik, ljudklipp, videoklipp och texter som används i alla publikationer samt att använda sig av egenproducerad grafik och egenproducerade ljudklipp, videoklipp och texter eller falla tillbaka på licensfri grafik och licensfria ljudklipp, videoklipp och texter. Alla märken och varumärken som nämns på webbplatsen och eventuellt skyddas av tredje part omfattas oinskränkt av bestämmelserna i gällande varumärkeslagstiftning och äganderätten för respektive registrerad ägare. Bara för att de inte nämns ska man inte dra slutsatsen att varumärken inte skyddas av tredje parts rättigheter! Upphovsrätten för publicerade objekt som har skapats av Schrack Seconet AG förblir enbart Schrack Seconet AG:s. All form av kopiering eller användning av sådan grafik och sådana ljudklipp, videoklipp och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer utan uttryckligt godkännande från Schrack Seconet AG förbjudes härmed.

4. Denna ansvarsfriskrivnings juridiska giltighet

Denna ansvarsfriskrivning är att betrakta som en del av den internetpublikation från vilken det hänvisades från. Om delar eller enskilda formuleringar av denna text inte längre eller inte helt överensstämmer med den aktuella rättsliga situationen, berörs inte de återstående delarna av dokumentet oavsett innehåll och giltighet.

Du kan kontakta oss med hjälp av följande kontaktuppgifter:
Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18
1120 Wien, Österrike
Telefonnummer: +43 50 857
E-post: office@schrack-seconet.com

Du kan kontakta vårt dataskyddskontor på:
Schrack Seconet AG
zH Datenschutzkoordinationsstelle
Eibesbrunnergasse 18
1120 Wien, Österrike
Telefonnummer: +43 50 857
E-post: datenschutz@schrack-seconet.com

SV