Adatvédelmi nyilatkozat

A GDPR és a TKG 2003 szerint

Állapot: 2022. január

 
1. Általános

Örömünkre szolgál, hogy ellátogatott weboldalunkra és érdeklődik a Schrack Seconet AG által kínált szolgáltatások iránt. Személyes adatainak védelme különösen fontos számunkra, ezért az Ön adatait kizárólag a törvényi rendelkezéseknek (GDPR, TKG 2003.) megfelelően kezeljük. Adatvédelmi irányelvünkben tájékoztatást nyújtunk a weboldalunkon történő adatkezelés legfontosabb szempontjairól és az Ön jogairól.

2. Mik azok a személyes adatok?

A személyes adatnak számít minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (úgy nevezett „érintettre") vonatkozik.

3. Milyen adatokat gyűjtünk a weboldal látogatóitól, felhasználóitól és ezeket hogyan dolgozzuk fel?

Hozzáférési adatok weboldal használata közben
Amikor meglátogatja weboldalunkat, az Ön böngészője műszaki adatokat küld, melyeket webszerverünk automatikusan tárol (server log/log file).
A webszervert a mi megbízásunkból egy Európai Unióban lévő kiszolgáló üzemelteti. A naplózott adatok az alábbiak lehetnek:

  • a böngésző típusa,
  • a weboldalunk betöltésének dátuma és ideje,
  • az IP-cím, melyről a weboldalunkat lehívták,
  • annak az internetes oldalnak a címe, melyről Ön a mi weboldalunkra jutott, valamint
  • azok az oldalak, melyeket Ön nálunk felkeresett.

A szervernaplót kizárólag a webszerver megfelelő működésének biztosítására használjuk (hibaelhárítás, visszaélések tisztázása, védekezés a támadási kísérletek ellen). A szervernaplóhoz csak a kiszolgálónak van hozzáférése, melyhez konkrét indok nélkül nem adunk hozzáférést. A 6 hónapnál korábbi szervernaplók minden esetben automatikusan törlődnek.

Kapcsolatfelvétel
Abban az esetben, ha a weboldalon található űrlap kitöltésével vagy e-mailen keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, az Ön által megadott adatokat a kérelme feldolgozása és az esetleges további kérdések tisztázása céljából 6 hónapig tároljuk. Ezeket az adatokat Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

A betöltendő állásokra online állásportálunkon keresztül lehet jelentkezni, itt adhatja le pályázatát is. Arra kérjük, hogy csak azokat az adatokat adja meg, melyekre a szolgáltatásaink nyújtásához szükségünk van.

A bejelentkezési felület segítségével az ügyfelek és a partnerek külső hozzáférést kapnak a kiválasztott adatokhoz és programokhoz. Ennek előfeltétele, hogy ezt a hozzáférést mi beállítsuk és aktiváljuk az Ön számára.

Fenntartjuk a jogot a bevitt adatok további felhasználására és tárolására, ha erre törvényi kötelezettségünk van, illetve ha ezt hivatalos vagy bírósági végzés megköveteli.

Sütik
Weboldalunkon cookie-kat, más néven sütiket alkalmazunk. Ezek olyan kicsi, szöveges, ártalmatlan fájlok, amelyeket az Ön készüléke a böngésző segítségével eltárol.

A sütiket arra használjuk, hogy megkönnyítsük Önnek weboldalunk használatát, az Ön igényeinek megfelelően fejlesszük, valamint hirdetéseinket optimalizáljuk. Bizonyos sütik addig maradnak a készülékén, amíg azokat ki nem törli. Ezek lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük böngészőjét az Ön következő látogatásakor.

Amennyiben először látogat el weboldalunkra, megjelenik egy sáv, amelyben hozzájárulását kérjük a sütik használatához. Ha beleegyezését adja, az „Elfogadom" gombra történő kattintás után sütiket tárolunk az Ön eszközén és azok teljes élettartama alatt a sáv nem fog többé megjelenni. Ha a cookie-kat törli, weboldalunk következő meglátogatásakor a sáv ismét megjelenik, hogy újra az Ön hozzájárulását kérje.

Internetböngészőjét úgy is beállíthatja, hogy a sütik eleve ne kerüljenek mentésre és/vagy a sütiket internetböngészőjén keresztül bármikor törölhesse. Ez azonban weboldalunk funkcióiban vagy használhatóságában korlátozásokat okozhat.

Külső megoldás videókhoz
A weboldalon külső szolgáltatók (YouTube, LLC) által beágyazott videók találhatók. Mi erre vonatkozóan nem állítottunk be sütiket, de ezeket az adott szolgáltató begyűjti, ha Ön lejátssza a videót.

A Youtube-ra vonatkozó további információkat a YouTube Használati feltételek valamint a Youtube Adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza.

Hírlevél
Önnek weboldalunkon keresztül lehetősége van feliratkozni hírlevelünkre. A hírlevél feliratkozáshoz az Ön hozzájárulása alapján önkéntesen megadott személyes adatait (e-mail, megszólítás, cím, név, nyelv, vállalat, a vállalat címe, telefonszám) felhasználjuk hírlevelünk elküldéséhez.

Amint regisztrált a hírlevélre, egy visszaigazoló e-mailt küldünk az Ön számára egy linkkel, amelynek segítségével megerősítheti regisztrációját.

A hírlevélre történő feliratkozást bármikor lemondhatja. Leiratkozási szándékát küldje el nekünk e-mail-ben az „UNSUBSCRIBE" tárgymegjelöléssel az alábbi címre: newsletter@schrack-seconet.com. Ezt követően azonnal töröljük a hírlevél küldésére vonatkozó összes adatát.

Külső hivatkozások használata
Weboldalunk tartalmazhat más, velünk nem kapcsolatos felek webhelyeire mutató linkeket. Legfőképp közösségi hálózatokra (pl. Youtube) mutató linkeket használunk. A linkre történő kattintást követően semmilyen befolyással nem rendelkezünk a közvetlenül a harmadik félnek továbbított adatok összegyűjtésével, tárolásával és feldolgozásával kapcsolatban, mivel a harmadik felek magatartása nincs az ellenőrzésünk alatt. Az ilyen adatok harmadik felek általi feldolgozásáért nem vállalunk felelősséget. Az adatgyűjtés céljával és mértékével, az adatok további feldolgozásával és felhasználásával, valamint a magánélete védelme érdekében történő beállításokkal kapcsolatban az érintett harmadik fél adatvédelmi tájékoztatójában olvashat (pl. YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/).

4. Milyen célból gyűjtjük és dolgozzuk fel Ön adatait?

A weboldalunk használata során összegyűjtött naplózási adatokat (hozzáférési adatokat) csak a weboldal működéséhez (üzemeltetés, biztonság, optimalizálás) szükséges statisztikai elemzések céljára dolgozzuk fel, jogos érdekünk alapján.

Az Ön által kapcsolatfelvétel vagy álláspályázat céljából megadott adatait az adott kérés kezelése érdekében, valamint további kérdések felmerülése esetére dolgozzuk fel.

Személyes adatainak további feldolgozása csak az Ön hozzájárulása alapján történik.

5. Továbbadjuk-e az adatait külső feleknek?

Webhelyünk egyes funkcióihoz szerződéses adatkezelőket alkalmazunk, akikkel a GDPR 28. cikkével összhangban megfelelő megállapodásokat kötöttünk. Bizonyos esetekben jogi kötelességünk lehet adatokat továbbítani a megkereső állami hatóságnak vagy a bíróságnak. Ezen túlmenően semmilyen adatot nem továbbítunk külső felek számára, kivéve, ha Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta.

6. Mennyire vannak az Ön adatai nálunk biztonságban?

Mindent megteszünk a weboldalunkon tett, biztonságos látogatásának érdekében. Mindezek alapján informatikai rendszereink biztonsága megfelel a technika jelenlegi állásának. Hogy garantálni tudjuk azt, hogy valóban a Schrack Seconet AG webhelyéről van szó, a weboldal eléréséhez egy titkosítási algoritmust használunk.

7. Az adatvédelmi nyilatkozat változásai

Időnként szükség lehet ennek az adatvédelmi nyilatkozatnak a módosítására, például weboldalunk továbbfejlesztése céljából vagy törvényi változások miatt. Ezért fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot bármikor megváltoztassuk. Ennek értelmében javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa el ezt az adatvédelmi nyilatkozatot.

8. Érintettként Ön milyen jogokkal rendelkezik?

Önnek alapvető joga van a tájékoztatáshoz, a javításhoz, a törléshez, a korlátozáshoz, az adatok hordozhatóságához, a visszavonáshoz és a kifogásoláshoz. A visszaélések megakadályozása érdekében fenntartjuk a jogot arra, hogy az önkéntes adatszolgáltatásra csak írásban válaszoljunk, és szükség esetén az érintett személytől kérjük a személyazonossága igazolását (útlevél vagy személyi igazolvány másolata).

Amennyiben Ön adatai felhasználásához hozzájárulását adta (pl. kapcsolatfelvételi, hírlevélkérő vagy pályázati űrlapon), azt bármikor vissza is vonhatja. Ez az Ön adatainak törléséhez vezet, amennyiben ennek nincs törvényi akadálya. Ebben az esetben adatai zárolásra kerülnek, hogy azokat csak a jogilag szükséges célokra lehessen felhasználni.

Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy adatainak kezelése megsérti az adatvédelmi törvényt, vagy az Ön adatvédelmi igényeit bármilyen módon megsértették, panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál. Ausztriában ez az Adatvédelmi Hatóság.

Az alábbi elérhetőségeken érhet el minket:
Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18
1120 Bécs
Telefonszám: +43 50 857
E-mail-cím: office@schrack-seconet.com

Adatvédelmi koordinációs irodánk elérhetősége a következő:
Schrack Seconet AG
Adatvédelmi koordinációs iroda
Eibesbrunnergasse 18
1120 Bécs
Telefonszám: +43 50 857
E-mail-cím: datenschutz@schrack-seconet.com

Matomo Opt-Out

Jogi nyilatkozat

A Schrack Seconet AG felelősségének kizárása az általa a www.schrack-seconet.com internetes címen üzemeltetett internetes felület és a kapcsolódó szolgáltatások használatáért:

1. Az online ajánlat tartalma

A Schrack Seconet AG semmilyen felelősséget nem vállal a nyújtott információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. Alapvetően elutasítjuk a Schrack Seconet AG-val szemben a benyújtott információk felhasználása vagy fel nem használása, valamint helytelen és hiányos információk felhasználása által okozott anyagi vagy eszmei károkra vonatkozó kártérítési igényeket, kivéve ha a Schrack Seconet AG részéről bizonyíthatóan szándékos és súlyos gondatlanságból elkövetett hiba történt. Az ajánlatok változhatnak, és nem kötelező érvényűek A Schrack Seconet AG kifejezetten fenntartja a jogot, hogy az oldalakat vagy a teljes ajánlatot megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje, vagy a közzétételt előzetes értesítés nélkül ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse.

2. Hivatkozások és linkek

A Schrack Seconet AG felelősségi körén kívül eső külső webhelyekre ("hiperhivatkozások") mutató közvetlen vagy közvetett hivatkozásokra vonatkozóan felelősség csak akkor léphetne hatályba, ha a Schrack Seconet AG tisztában van azok tartalmával és ezeknek a törvénytelen tartalmaknak a használatát technikailag lehetséges és ésszerű lenne megakadályozni. A Schrack Seconet AG ezennel nyomatékosan kijelenti, hogy a linkek elhelyezésekor semmilyen illegális tartalmat sem lehetett felismerni a linkelt oldalakon. A Schrack Seconet AG semmilyen befolyással nem rendelkezik a linkelt/hivatkozott oldalak jelenlegi vagy jövőbeli kialakítására, tartalmára vagy szerzőségére, ezért kifejezetten elhatárolódik az összes linkelt/hivatkozott oldal összes tartalmától, amelyet a linkek elhelyezését követően megváltoztattak. Ez a nyilatkozat a vállalat saját internetes ajánlatában szereplő összes linkre és hivatkozásra, valamint a Schrack Seconet AG által létrehozott vendégkönyvekben, vitafórumokon és levelezőlistákon szereplő, külső felek általi bejegyzésekre vonatkozik. A törvénytelen, helytelen vagy hiányos tartalmakért és különösen az így bemutatott információk felhasználásából vagy fel nem használásából eredő károkért kizárólag a hivatkozott oldal szolgáltatója felel, nem pedig az a személy, aki pusztán linkek útján hivatkozik az adott közzétételre.

3. Szerzői jog és védjegyjog

A Schrack Seconet AG arra törekszik, hogy figyelembe vegye az összes publikációban használt grafika, hanganyag, videofelvétel és szöveg szerzői jogait, saját készítésű grafikákat, hanganyagokat, videofelvételeket és szövegeket, vagy licenc nélküli grafikákat, hanganyagokat, videofelvételeket és szövegeket használjon. Az internetes tartalmon belül említett, és harmadik felek által esetlegesen védett összes márkanévre és védjegyre korlátozás nélkül a hatályos védjegyjog rendelkezései, valamint az adott bejegyzett tulajdonos tulajdonjogai vonatkoznak. Nem lehet egyszerűen azt feltételezni, hogy a védjegyeket nem védik harmadik felek jogai! A közzétett, Schrack Seconet AG által létrehozott objektumok szerzői jogai kizárólag a Schrack Seconet AG tulajdonában vannak. Az ilyen grafikák, hanganyagok, videofelvételek és szövegek másolása vagy használata más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban a Schrack Seconet AG kifejezett hozzájárulása nélkül nem megengedett.

4. A felelősség kizárásának jogi érvényessége

Ezt a felelősségkizárást annak azon internetes tartalom részének kell tekinteni, amelyről Ön erre az oldalra jutott. Ha a szöveg egyes részei vagy egyes megfogalmazásai az aktuális jogi helyzetnek nem vagy nem teljes mértékben felelnek meg, az a dokumentum többi részének tartalmát és érvényességét nem érinti.

Az alábbi elérhetőségeken érhet el minket:
Schrack Seconet AG
Eibesbrunnergasse 18
1120 Bécs
Telefonszám: +43 50 857
E-mail-cím: office@schrack-seconet.com

Adatvédelmi koordinációs irodánk elérhetősége a következő:
Schrack Seconet AG
Adatvédelmi koordinációs iroda
Eibesbrunnergasse 18
1120 Bécs
Telefonszám: +43 50 857
E-mail-cím: datenschutz@schrack-seconet.com

HU